برنامه حضور پزشكان متخصص و فوق تخصص درالشفاء كوثر


كلينيك تخصصي مغز و اعصاب

كلينيك تخصصي مغز و اعصاب

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _   دکتر مستوفی _ دکترمستوفی _
عصر دکترخطیب شهیدی _  دکترخطیب شهیدی _ دکترخطیب شهیدی  _

كلينيك تخصصي جراحي مغز و اعصاب

كلينيك تخصصي جراحي مغز و اعصاب

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ _ _ _
عصر _ دکترمهری یاری _ دكتر طاهرزاده _  _

كلينيك تخصصي چشم پزشكي

كلينيك تخصصي چشم پزشكي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكترعلوي دكتر نيشابوري دكتر نيشابوري دکتر زارع دکتر نیشابوری دكتر علوي
عصر  _  دکتر سجادی _ _ دكتر نوشيروان  _

كلينيك تخصصي گوش و حلق و بيني

كلينيك تخصصي گوش و حلق و بيني

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _   _ _  _
عصر _ _ _ دکتر علی پور _ _

كلينيك تخصصي داخلي

كلينيك تخصصي داخلي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر مؤيد_دکتر ریاحی دكتر اميني دكتر اميني دكتر امینی دكتر مؤيد _
عصر _ دکتر ریاحی _ _ دکتر طباطبائی _

کلینیک روماتولوژی

کلینیک روماتولوژی

زمان  شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه  پنج شنبه
صبح _ _ دکتر پاکدل _ _ _
       عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي قلب و عروق

كلينيك تخصصي قلب و عروق

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر علوي دكتر ميراسماعيلي دكتر قباسياه دكتر ميراسماعيلي دكتر علوي  دکترمیراسماعیلی
عصر _ _ _ _   _

كلينيك تخصصي ريه و بيماري هاي تنفسي

كلينيك تخصصي ريه و بيماري هاي تنفسي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ _ _ _
عصر _ _ دكتر كريمي _ _  _

كلينيك تخصصي گوارش

كلينيك تخصصي گوارش

  زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ دکترثقفی دکترسعیدی _ _ _
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي بيمار هاي عفوني و گرمسيري

كلينيك تخصصي بيمار هاي عفوني و گرمسيري

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ دکتر منصوره معرفتی _ _ دكتر منصوره معرفتي _
عصر _ _ _ دکترمنصوره معرفتی _ _

كلينيك تخصصي جراحي پلاستيك

كلينيك تخصصي روماتولوژي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ _ _ _
عصر _ دكتر هاديلو _ دكتر هاديلو _ _

كلينيك تخصصي ارتوپدي

كلينيك تخصصي ارتوپدي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دکترفاتح دکتردرستگان دکتر کریمی برزو دکترفاتح دکتر برزو
عصر دكتر برزو دکترنوذرنژاد دكتر برزو دکترامیری دكتر فاخري  _

كلينيك تخصصي اورولوژي

كلينيك تخصصي اورولوژي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح  دکترمحمدرضاجعفری  دکتر میر  دكترمسعودجعفري دکترمسعودجعفری دكتر مير دکتراکبری گیلانی
عصر دكتر الهياري _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي جراحي عمومي

كلينيك تخصصي جراحي عمومي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دکتر گل محمدی  _ _ _ دكتر آخوندي دكتر سنگسري
عصر دكتر پايدار دكتر نژاد سنگ سري دكتر گل محمدي دكتر پايدار _  _

كلينيك تخصصي كنترل و درمان درد

كلينيك تخصصي كنترل و درمان درد

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ دکترصادقیان(طب فیزیکی) دكتر حسن محمدي _
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي اعصاب و روان

كلينيك تخصصي اعصاب و روان

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر مستوفيان _ _ _ _ دکتر درخشان
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي پوست و مو

كلينيك تخصصي پوست و مو

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر تائبي _ _ _  _ _
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي اطفال

كلينيك تخصصي اطفال

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ دکتر حیدرعلی فرد دكتر سوسن معرفتي _
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي زنان و زايمان

كلينيك تخصصي زنان و زايمان

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر آهنگري دكتر نقاش دكتر احمدی_بنی فاطمه (یکهفته درمیان) دكتر اويسي_محمدی (یکهفته درمیان) دکتر فدوی دكتر فدوی
عصر مامائی دکترشهریاری پور مامائی _ مامائی _

كلينيك تخصصي نفرولوژی

كلينيك تخصصي نفرولوژي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ دکترافراسیاب دكتر يحيايي _ _  _
عصر _  _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي دندانپزشكي

كلينيك تخصصي دندانپزشكي

 شنبه تا پنجشنبه در دوشيفت صبح و عصرتوجه:‌ نوبت دهي حضوري تمامي پزشكان راس ساعت 6 صبخ و نوبت دهي تلفني به صورت 24 ساعته مي باشد. 

كلينيك عمومي شامل : پزشك عمومي ، تزريقات ، سرم تراپي زنان و مردان و داروخانه به صورت شبانه روزي (حتي ايام تعطيل) فعال مي باشد.

برنامه حضور پزشکان

Updated on 2022-05-28T13:09:15+00:00, by super.