برنامه حضور پزشكان متخصص و فوق تخصص درالشفاء كوثر


كلينيك تخصصي مغز و اعصاب

كلينيك تخصصي مغز و اعصاب

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _   خانم دکتر مستوفی  جناب آقاي دكتر آل اسحاق خوئيني خانم دکترمستوفی _
عصر آقاي دکترخطیب شهیدی _  _ _ آقاي دکترخطیب شهیدی  _

كلينيك تخصصي جراحي مغز و اعصاب

كلينيك تخصصي جراحي مغز و اعصاب

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ آقاي دكتراشرافي _ _ _ آقاي دكتراشرافي
عصر _ آقاي دکترمهری یاری _ آقاي دكتر طاهرزاده _  _

كلينيك تخصصي چشم پزشكي

كلينيك تخصصي چشم پزشكي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح   آقاي دكترنيشابوري آقاي دكتر نيشابوري آقاي دكتر نيشابوري   آقاي دکتر زارع   آقاي دکتر نیشابوری   آقاي دكتر نيشابوري
عصر  _  _ _ _ آقاي دكتر نوشيروان  _

كلينيك تخصصي گوش و حلق و بيني

كلينيك تخصصي گوش و حلق و بيني

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _   جناب آقاي دکتر علی پور- كارشناس شنوايي سنجي _  _
عصر كارشناس شنوايي سنجي  _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي داخلي

كلينيك تخصصي داخلي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح خانم دكتر مؤيد_خانم دکتر ریاحی _ _ _ خانم دكتر مؤيد _
عصر _ _ _ _   آقاي دکتر طباطبائی _

كلينيك تخصصي قلب و عروق

كلينيك تخصصي قلب و عروق

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح خانم  دكتر علوي آقاي دكتر ميراسماعيلي   آقاي دكتر قباسياه آقاي دكتر ميراسماعيلي خانم دكتر علوي آقاي دکترمیراسماعیلی
عصر _ _ _ _ خانم دكترطيبي _

كلينيك تخصصي ريه و بيماري هاي تنفسي

كلينيك تخصصي ريه و بيماري هاي تنفسي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ _ آقاي دكتر كريمي _
عصر _ _   _ _ _  _

كلينيك تخصصي گوارش

كلينيك تخصصي گوارش

  زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _   آقاي دکترثقفی خانم  دکترسعیدی _ _ _
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي بيمار هاي عفوني و گرمسيري

كلينيك تخصصي بيمار هاي عفوني و گرمسيري

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ _ سركارخانم دكتر منصوره معرفتي _
عصر _ _ _ سركارخانم دکترمنصوره معرفتی _ _

كلينيك تخصصي جراحي پلاستيك

كلينيك تخصصي روماتولوژي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ آقاي دكترهاديلو _ _
عصر _ _ _ آقاي دكتر هاديلو _ _

كلينيك تخصصي ارتوپدي

كلينيك تخصصي ارتوپدي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح آقاي دکترفاتح آقاي دکتردرستگان آقاي دکتر کریمی آقاي دكتربرزو آقای دکتر فراهی آقاي دکتر برزو
عصر آقاي دكتر برزو آقاي دکترنوذرنژاد آقاي  دكتر برزو آقاي دکترامیری آقاي دكتر فاخري  _

كلينيك تخصصي اورولوژي

كلينيك تخصصي اورولوژي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح  آقاي دکترمحمدرضاجعفری  آقاي دکتر میر  آقاي دكترمسعودجعفري آقاي دکترمسعودجعفری آقاي دكتر مير آقاي دکتراکبری گیلانی
عصر آقاي دكتر الهياري _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي جراحي عمومي

كلينيك تخصصي جراحي عمومي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح آقاي دکتر گل محمدی  _ آقاي دكترپايدار _ خانم دكتر آخوندي آقاي دكترنژاد سنگسري
عصر _ آقاي دكتر نژاد سنگسري آقاي دكتر گل محمدي _ _  _

كلينيك تخصصي اعصاب و روان

كلينيك تخصصي اعصاب و روان

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح خانم دكتر مستوفيان _ _ _ _ آقاي دکتر درخشان
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي روماتولوژي

زمان  شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه  پنج شنبه
صبح _ _ خانم دکتر پاکدل _ _ _
       عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي پوست و مو

كلينيك تخصصي پوست و مو

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح  _ _ _ _ آقاي دكتر تائبي _
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي اطفال

كلينيك تخصصي اطفال

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ آقاي دکتر حیدرعلی فرد خانم دكتر سوسن معرفتي _
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي زنان و زايمان

كلينيك تخصصي زنان و زايمان

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح خانم دكتر آهنگري خانم دكتر نقاش خانم دكتر احمدی_خانم دكتربنی فاطمه خانم دكتر اويسي_خانم دكترمحمدی خانم  دکتر مهاجری خانم دكتر فدوی
عصر دكتراي مامائی(خانم ارجمندي فر) _ دكتراي مامائی(خانم ارجمندي فر) _ دكتراي مامائی(خانم ارجمندي فر) _

كلينيك تخصصي دندانپزشكي

كلينيك تخصصي دندانپزشكي

 شنبه تا پنجشنبه در دوشيفت صبح و عصرتوجه:‌ نوبت دهي حضوري تمامي پزشكان راس ساعت 6 صبخ و نوبت دهي تلفني به صورت 24 ساعته مي باشد. 

كلينيك عمومي شامل : پزشك عمومي ، تزريقات ، سرم تراپي زنان و مردان و داروخانه به صورت شبانه روزي (حتي ايام تعطيل) فعال مي باشد.

برنامه حضور پزشکان

Updated on 2022-11-23T08:42:16+00:00, by super.