برنامه حضور پزشكان متخصص و فوق تخصص دارالشفاء كوثر

نوبت دهي اينترنتي و تلفني هريك از پزشكان از يك روز قبل از حضور پزشك امكان پذير مي باشد

   


كلينيك تخصصي مغز و اعصاب

كلينيك تخصصي مغز و اعصاب

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح - خانم دكترمولايي خانم دكترمستوفي آقاي دكترمحمدي خانم دكترمستوفي آقاي دكترمحمدي
عصر آقاي دكترخطيب شهيدي - آقای دکترخطیب شهیدی - آقاي دكترخطيب شهيدي -

كلينيك تخصصي جراحي مغز و اعصاب

كلينيك تخصصي جراحي مغز و اعصاب

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح آقاي دكترصيدي آقاي دكترصيدي - - - آقاي دكترصيدي
عصر - آقاي دكترمهري ياري - آقاي دكترطاهرزاده - -

كلينيك تخصصي چشم پزشكي

كلينيك تخصصي چشم پزشكي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح خانم دكترنظام دوست آقاي دكترنيشابوري آقاي دكترنيشابوري خانم دكتردلاوري آقاي دكترنيشابوري آقاي دكترنيشابوري
عصر - آقاي دكترزارع - خانم دكتروظيفه شناس آقاي دكترنوشيروان پور -

كلينيك تخصصي گوش و حلق و بيني

كلينيك تخصصي گوش و حلق و بيني

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح - - - آقاي دكتر عليپور- كارشناس شنوايي سنجي - -
عصر كارشناس شنوايي سنجي كارشناس شنوايي سنجي كارشناس شنوايي سنجي - كارشناس شنوايي سنجي -

كلينيك تخصصي داخلي

كلينيك تخصصي داخلي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح خانم دكتر مويد - - خانم دکترموید خانم دكترمويد خانم دکترموید
عصر آقاي دكترطباطبايي - - - - -

كلينيك تخصصي قلب و عروق

كلينيك تخصصي قلب و عروق

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح خانم دكترعلوي آقاي دكترميراسماعيلي آقاي دكترقباسياه آقاي دكترميراسماعيلي خانم دكترعلوي آقاي دكترميراسماعيلي
عصر - آقاي دكتر معذوري - - - -

كلينيك تخصصي ريه و بيماري هاي تنفسي

كلينيك تخصصي ريه و بيماري هاي تنفسي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح - - آقاي دكترفلاح - - -
عصر آقاي دكتر فلاح - - - - -

دریافت نوبت صرفا برای افراد بالای 14 سال

 
دريافت نوبت اينترنتي!

كلينيك تخصصي گوارش

كلينيك تخصصي گوارش

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح - آقاي دكترثقفي - خانم دكترسعيدي - -
عصر - - - - - -

كلينيك تخصصي بيمار هاي عفوني و گرمسيري

كلينيك تخصصي بيمار هاي عفوني و گرمسيري

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح - - - - - -
عصر - - - خانم دكترمعرفتي - -

كلينيك تخصصي ارتوپدي

كلينيك تخصصي ارتوپدي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح آقاي دكترحسابي آقاي دكتردرستگان آقاي دكتردرستگان آقاي دكتربرزو آقاي دكترفراهي آقاي دكتربرزو
عصر آقاي دكتربرزو آقاي دكترنوذرنژاد آقاي دكتربرزو آقای دکترنوذرنژاد آقاي دكترفاخري -

كلينيك تخصصي اورولوژي

كلينيك تخصصي اورولوژي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح آقاي دكتراسلامي آقاي دكترمير آقاي دكتر اسلامي - آقاي دكترمير آقاي دكتراكبري گيلاني
عصر آقاي دكترالهياري - - - - -

كلينيك تخصصي جراحي عمومي

كلينيك تخصصي جراحي عمومي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح آقاي دكترگل محمدي - آقاي دكترپايدار - خانم دكترآخوندي آقاي دكترنژادسنگسري
عصر - آقاي دكترنژادسنگسري آقاي دكترگل محمدي - - -

كلينيك تخصصي اعصاب و روان

كلينيك تخصصي اعصاب و روان

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح خانم دكترمستوفيان - - - - آقاي دكتردرخشان
عصر - - - - - -

كلينيك تخصصي روماتولوژي

كلينيك تخصصي روماتولوژي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح - - خانم دكترپاكدل - - -
عصر - - - - - -

كلينيك تخصصي پوست و مو

كلينيك تخصصي پوست و مو

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح - - آقاي دكتراسحاقي - - -
عصر - - - - - -

كلينيك تخصصي جراحي پلاستيك

كلينيك تخصصي جراحي پلاستيك

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح - - - آقاي دكترهاديلو - -
عصر - - - - - -

كلينيك تخصصي اطفال

كلينيك تخصصي اطفال

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح - - - - خانم دكترمعرفتي -
عصر - - - آقاي دكترحيدرعلي فرد - -

كلينيك تخصصي زنان و زايمان

كلينيك تخصصي زنان و زايمان

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح خانم دكترآهنگري خانم دكترنقاش خانم دكتربني فاطمه- خانم دكتر احمدي خانم دکتراویسی دكترفدوي خانم دكترفدوي
عصر دكتراي مامائي ( خانم ارجمندي فر) - دكتراي مامائي ( خانم ارجمندي فر) - دكتراي مامائي ( خانم ارجمندي فر) -

كلينيك تخصصي دندانپزشكي

كلينيك تخصصي دندانپزشكي

نوبت دهي هر روز در شيفت صبح و عصرتوجه:‌ نوبت دهي حضوري تمامي پزشكان راس ساعت 6 صبخ و نوبت دهي تلفني به صورت 24 ساعته مي باشد. 

كلينيك عمومي شامل : پزشك عمومي ، تزريقات ، سرم تراپي زنان و مردان و داروخانه به صورت شبانه روزي (حتي ايام تعطيل) فعال مي باشد.

برنامه حضور پزشکان

Updated on 2024-02-26T10:03:48+03:30, by super.