پايگاه دانش كلينيك تخصصي جراحي عمومي

 دارالشفاء كوثر  با بهره گيري از بهترين جراحان ، پذيراي مراجعين محترم مي باشد. اين كلينيك با هدف تامين سلامت شما  ،‌آماده ارائه خدمات جراحي سرپايي بدون نیاز به بستری در محیطی آرام مي نمايد.

ليست خدماتي كه توسط كلينيك تخصصي جراحي عمومي دارالشفاءكوثر ارائه مي شود عبارتند از :  

  • تشخيص ، درمان و جراحي هموروئید
  • تشخيص و درمان انواع فتق هاي شكمي و نافي
  • درمان وجراحي واريكوسل
  • برداشتن انواع ليپوم و كيست هاي پوستي

نماي داخلي اتاق جراحي عمومي

برنامه حضورجراحان كلينيك تخصصي جراحي عمومي

جراحان عمومي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح آقاي دكترگل محمدي - آقاي دكترپايدار - خانم دكترآخوندي آقاي دكترنژادسنگسري
عصر - آقاي دكترنژادسنگسري آقاي دكترگل محمدي - - -

جراحان پلاستيك

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح - - - آقاي دكترهاديلو - -
عصر - - - - - -

آشنايي با جراحان كلينيك تخصصي جراحي عمومي

سركارخانم دكتر آخوندي

دانشنامه تخصصي جراحي عمومي

جناب آقاي دكتر عليرضاگل محمدي

دانشنامه تخصصي جراحي عمومي

جناب آقاي دكتررضا پايدار

دانشنامه تخصصي جراحي عمومي

جناب آقاي دكتر جلال نژادسنگسري

دانشنامه تخصصي جراحي عمومي

ليست بيمه هاي پايه و ساير بيمه هاي تكميلي طرف قرارداد

    كلينيك تخصصي جراحي عمومي

    Updated on 2023-01-22T13:33:21+03:30, by editor.