راهنمای طبقات و کلینیک ها

طبقه همكف

كلينيك هاي تخصصي و فوق تخصصي

 • كلينيك تخصصي مغز و اعصاب
 • كلينيك تخصصي ارتوپدي
 • كلينيك تخصصي قلب و عروق
 • كلينيك تخصصي اورولوژي
 • كلينيك تخصصي اعصاب و روان
 • كلينيك تخصصي زنان و زايمان
 • كلينيك تخصصي گوش و حلق و بيني
 • كلينيك تخصصي چشم پزشكي
 • كلينيك تخصصي غدد اطفال
 • كلينيك تخصصي جراحي مغز و اعصاب
 • كلينيك تخصصي جراحي عمومي
 • كلينيك تخصصي بيماري هاي عفوني
 • كلينيك تخصصي ريه
 • كلينيك تخصصي اطفال
 • كلينيك تخصصي جراحي پلاستيك
 • كلينيك تخصصي گوارش
 • كلينيك تخصصي روماتولوژي
 • كلينيك تخصصي طب فيزيكي

كلينيك هاي عمومي

 • كلينيك شبانه روزي پزشك عمومي
 • تزريقات- سرم تراپي
 • داروخانه
 • عينك سازي

بخش هاي اداري

 • حراست
 • مخابرات
 • سوپروايزركلينيك
 • مسوول فني درمانگاه
 • مددكاري

 خدمات تخصصي

 • الكتروكارديوگرافي
 • اكوكارديوگرافي
 • تست ورزش
 • نوارقلب
 • اسكن چشم
 • كرايوتراپي
 • اسپيرومتري
 • بينايي سنجي
 • شنوايي سنجي
 • ليزرتراپي چشم
 • بيومتري چشم
 • پريمتري چشم
 • اسكن چشم
 • آندوسكوپي
 • كلونوسكوپي

طبقه اول

حوزه رياست

 • دفتررياست
 • فناوري اطلاعات
 • بايگاني اطلاعات سلامت

مركزجراحي محدود كوثر

 • پذيرش و ترخيص
 • بخش هاي بستري
 • اتاق هاي عمل
 • مسوول بهبود كيفيت

زيرزمين اول

مركز تصويربرداري

 •  بخش سونوگرافي
 • بخش راديولوژي
 • بخش ماموگرافي
 • بخش تراكم استخوان
 • بخش ام آر آي
 • بخش سي تي اسكن
 • جوابدهي تصويربرداري

 فيزيوتراپي

 • الكتروتراپي
 • مگانوتراپي
 • ليزرتراپي
 • الكتروميوگرافي

زيرزمين دوم

بخش دندانپزشكي

 • پذيرش و بيمه دندانپزشكي
 • كلينيك هاي دندانپزشكي

بخش آزمایشگاه

 • پذیرش و بیمه آزمایشگاه
 • سالن فنی
 • جوابدهی آزمایشگاه

نمازخانه

 • نمازخانه آقايان
 • نمازخانه بانوان

راهنمای دارالشفاء

Updated on 2023-12-02T09:41:52+03:30, by super.