3

پايگاه دانش كلينيك فوق تخصصي اعصاب و روان

 دارالشفاء كوثر  با بهره گيري از بهترين  فوق تخصصين ،  پذيراي مراجعين محترم مي باشد. اين كلينيك با هدف تامين سلامت روان  شما  ،‌آماده ارائه خدمات مرتبط با تشخيص و درمان مشکلات اعصاب و روان مي باشد.

ليست خدماتي كه توسط كلينيك فوق تخصصي اعصاب و روان دارالشفاءكوثر ارائه مي شود عبارتند از :  

  • تشخيص و درمان بيماري هاي اعصاب و روان
  • تشخيص و درمان اختلالات خواب
  • تشخيص و درمان اختلالات شخصيتي
  • مشاوره روانپزشكي


دريافت نوبت اينترنتي!

برنامه حضور پزشكان كلينيك فوق تخصصي اعصاب و روان

زمان شنبه يكشنبهدوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبحسركارخانم دكتر مستوفيان _ _ _ _ جناب آقاي دکتر درخشان
عصر _ _ _ _ _ _

آشنايي با پزشكان كلينيك فوق تخصصي اعصاب و روان

جناب آقاي دكترمحمدكامران درخشان

محمدكامران درخشان
فلوشيپ -طب روان تني ( سايكوسوماتيك)

سركارخانم دكتر مژگان مستوفيان

مژگان مستوفیان
تخصص پره بورد(‌گواهينامه)‌روانپزشكي

ليست بيمه هاي پايه و ساير بيمه هاي تكميلي طرف قرارداد

كلينيك فوق تخصصي اعصاب و روان

Updated on 2022-07-30T14:30:20+00:00, by editor.