پايگاه دانش كلينيك فوق تخصصي اعصاب و روان

 دارالشفاء كوثر  با بهره گيري از بهترين  فوق تخصصين ،  پذيراي مراجعين محترم مي باشد. اين كلينيك با هدف تامين سلامت روان  شما  ،‌آماده ارائه خدمات مرتبط با تشخيص و درمان مشکلات اعصاب و روان مي باشد.

ليست خدماتي كه توسط كلينيك فوق تخصصي اعصاب و روان دارالشفاءكوثر ارائه مي شود عبارتند از :  

  • تشخيص و درمان بيماري هاي اعصاب و روان
  • تشخيص و درمان اختلالات خواب
  • تشخيص و درمان اختلالات شخصيتي
  • مشاوره روانپزشكي


دريافت نوبت اينترنتي!

برنامه حضور پزشكان كلينيك فوق تخصصي اعصاب و روان

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح خانم دكترمستوفيان - - - - آقاي دكتردرخشان
عصر - - - - - -

آشنايي با پزشكان كلينيك فوق تخصصي اعصاب و روان

جناب آقاي دكترمحمدكامران درخشان

فلوشيپ -طب روان تني ( سايكوسوماتيك)

تخصص روان پزشكي

سركارخانم دكتر مژگان مستوفيان

تخصص روانپزشكي

دكتراي حرفه اي پزشكي

ليست بيمه هاي پايه و ساير بيمه هاي تكميلي طرف قرارداد

    كلينيك فوق تخصصي اعصاب و روان

    Updated on 2023-01-22T12:04:15+03:30, by editor.