568

پايگاه دانش داروخانه

داروخانه دارالشفاء كوثر،‌با پيروي از استانداردهاي ملي كيفيت دارو و تامين داروها و كالاهاي بهداشتي و لوازم مصرفي پزشكي از شركت هاي معتبر دارويي كشور و با حضور مسئول فني (دكتراي داروساري) و تكنسين هاي مجرب  آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم ،به صورت شبانه روزي می باشد.

بخش هاي مختلف داروخانه دارالشفاء كوثر عبارتند از : 

  • بخش دارويي
  • بخش مكمل ها
  • بخش آرايشي
  • بخش بهداشتي
  • بخش تجهيزات و لوازم پزشكي

☎️ تلفن مستقيم : 57462136   

مسئول فني داروخانه

سركارخانم دكترزهره محرابيان

دكتراي داروسازي

داروخانه

Updated on 2022-06-23T10:27:50+00:00, by editor.