كلينيك تخصصي مغز و اعصاب

جناب آقاي دكتررامين خطيب شهيدي

دكترخطيب
تخصص بورد (‌دانشنامه )‌بيماري هاي مغز و اعصاب (نورواوژي)

سركارخانم دكترسارامستوفي

دكترمستوفي
تخصص بورد (‌دانشنامه )‌بيماري هاي مغز و اعصاب (نورواوژي)

جناب آقاي دكتر محمودمهري ياري

مهری یاری
متخصص جراحي مغز و اعصاب

جناب آقاي دكتركريم طاهرزاده

کریم طاهرزاده
متخصص جراحي مغز و اعصاب

سركارخانم دكترليلا مولايي

دكترمولايي
تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)

كلينيك تخصصي ارتوپدي

آقاي دكترافشين حسابي

افشين حسابي
تخصص جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي)

جناب آقاي دكترحميدرضا فراهي

دكترفراحي
تخصص پره بورد (گواهینامه) جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

جناب اقاي دكتراحمددرست گان

45
تخصص بورد (دانشنامه) جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

جناب آقاي دكترمحمدرضا فاخري

45
تخصص پره بورد (گواهینامه) جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

جناب آقاي دكترپويانوذرنژاد

66
تخصص پره بورد (گواهینامه) جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

كلينيك تخصصي چشم پزشكي

سركارخانم دكترآذردخت وظيفه شناس

دكتروظيفه شناس
تخصص پره بورد (گواهینامه) چشم‌پزشکی

جناب آقاي دكترسعيد نوشيروان پور

personalphoto (1)
تخصص بورد (دانشنامه) چشم‌پزشکی

جناب آقاي دكتراحسان زارع

personalphoto
تخصص پره بورد (گواهینامه) چشم‌پزشکی

جناب آقاي دكترابوالفضل نيشابوري

ابوالفضل نیشابوری
متخصص چشم

كلينيك تخصصي داخلي و بيماري هاي عفوني

جناب آقاي دكترسيدمصطفي اميني

personalphoto
تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری‌های داخلی

جناب آقاي دكترمجيد طباطبايي

personalphoto
تخصص پره بورد بیماری‌های داخلی

سركارخانم دكترسهيلا شكوه مويد

دكترمويد
تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری‌های داخلی

سركارخانم دكترمنصوره معرفتي

منصوره معرفتی
تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های عفونی و گرمسیری

كلينيك تخصصي قلب

سركارخانم دكترفرانك طيبي

personalphoto (1)
تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های قلب و عروق

جناب آقاي دكتراميرارسلان قباسياه

personalphoto
تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های قلب و عروق

جناب آقاي دكتر سيدجوادمير اسماعيلي

1
تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های قلب و عروق

سركارخانم دكتر مژده علوي

مژده علوی
تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های قلب و عروق

كلينيك تخصصي ارولوژي

آقاي دكترمحسن اسلامي

محسن اسلامي
تخصص جراحي کليه، مجاري ادراري و تناسلي (اورولوژي)

جناب آقاي دكترحميدرضا اكبري گيلاني

اکبری گیلانی
فلوشیپ - جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)

جناب آقاي دكتر سيدعليرضامير

میر
فلوشیپ جراحی درون‌بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)

جناب آقاي دكترمنوچهرالهياري

اللهیاری
تخصص بورد (دانشنامه) جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

جناب آقاي دكتر مسعود جعفري

مسعودجعفری
تخصص بورد (دانشنامه) جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

كلينيك تخصصي جراحي عمومي

سركارخانم دكتر آخوندي

21
دانشنامه تخصصي جراحي عمومي

جناب آقاي دكتر عليرضاگل محمدي

علیرضاگل محمدی
دانشنامه تخصصي جراحي عمومي

جناب آقاي دكتررضا پايدار

رضاپایدار
دانشنامه تخصصي جراحي عمومي

جناب آقاي دكتر جلال نژادسنگسري

22
دانشنامه تخصصي جراحي عمومي

كلينيك تخصصي زنان

سركارخانم دكترمريم سليمان نژاد

p-121248

سركارخانم ميتراارجمندي فر

ارجمندی
دكتراي تخصصي بهداشت باروري

سركارخانم دكترسكينه بني فاطمه

Untitled
تخصص پره بورد (گواهینامه) زنان و زایمان

سركارخانم دكترعذرافدوي

عذرافدوی
تخصص پره بورد (گواهینامه) زنان و زایمان

سركارخانم دكترسهيلااويسي

سهیلااویسی
تخصص پره بورد (گواهینامه) زنان و زایمان

سركارخانم دكترآناهيد آهنگري

personalphoto
تخصص پره بورد (گواهینامه) زنان و زایمان

سركارخانم دكترمريم احمدي

Untitled
تخصص پره بورد (گواهینامه) زنان و زایمان

سركارخانم دكترسلوي سادات نقاش

نقاش
تخصص پره بورد (گواهینامه) زنان و زایمان

كلينيك تخصصي گوارش

سركارخانم دكترساندرا سعيدي

personalphoto (1)
فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان

جناب آقاي دكترمحمدثقفي

personalphoto
فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان

كلينيك تخصصي اعصاب و روان

جناب آقاي دكترمحمدكامران درخشان

محمدكامران درخشان
فلوشيپ -طب روان تني ( سايكوسوماتيك)

سركارخانم دكتر مژگان مستوفيان

مژگان مستوفیان
تخصص پره بورد(‌گواهينامه)‌روانپزشكي

كلينيك پوست و مو

جناب آقاي دكترمحمدتقي تائبي

personalphoto
تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های پوست (درماتولوژی)

كلينيك تخصصي اطفال

جناب آقاي دكترمسعودحيدرعلي فرد

مسعودحیدرعلی فرد
تخصص پره بورد (گواهینامه) بیماری های کودکان

سركارخانم دكترسوسن معرفتي

سوسن معرفتی
تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های کودکان

كلينيك تخصصي ريه

جناب آقاي دكترپويان فلاح

personalphoto
فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های ریه

جناب آقاي دكتر محمود كريمي

محمودکریمی
فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های ریه

كلينيك غدد اطفال

جناب آقاي دكترنويدهادوي

personalphoto (1)
فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی کودکان) تخصص بیماری‌های کودکان

كلينيك گوش و حلق و بيني

جناب آقاي دكتر محمدعلي پور

personalphoto
تخصص پره بورد (گواهینامه) گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

پزشكان همكار

Updated on 2023-06-08T09:21:18+00:00, by super.