جراحي هاي چشم

جراحي هاي چشم

جراحي هاي گوش و حلق و بيني

جراحي هاي گوش و حلق و بيني

جراحي هاي عمومي

جراحي هاي عمومي

جراحي هاي ارتوپدي

جراحي هاي ارتوپدي

جراحي هاي اورولوژي

جراحي هاي اورولوژي

جراحي هاي زنان

جراحي هاي زنان

پايگاه دانش مركز جراحي محدود كوثر

مرکز جراحی محدود و سرپایی دارالشفاء كوثردارای اتاق عمل‌های مجهز به جدیدترین امکانات و تجهیزات بیهوشی، تجهیزات پزشکی مدرن و  متخصصین بیهوشی و پرسنل با تجربه می‌باشد.بخش‌های مختلف مرکز جراحی محدود:

اتاق عمل: شامل ۲ اتاق عمل مجهز برای انواع جراحی‌های چشم ، جراحی‌های زنان  ،‌جراحي گوش و حلق و بینی ،‌ جراحی‌های عمومی، جراحی‌های ارتوپدي و اورولوژي زیر بیهوشی همراه با پرسنل مجرب و کار آزموده است.

 ریکاوری: بخش ریکاوری با تجهیزات کامل

بخش بستری: شامل 10 تخت بستری با امکانات رفاهی

☎️ تلفن مستقيم : 57462178

گالري تصاوير

آشنايي با جراحان مركزجراحي محدود

جراحان چشم

جناب آقاي دكترابوالفضل نيشابوري

متخصص چشم پزشكي

دكتراي حرفه اي

جناب آقاي دكتراحسان زارع

تخصص پره بورد (گواهینامه) چشم‌پزشکی

متخصص چشم پزشكي

دكتراي حرفه اي پزشكي

جناب آقاي دكترسعيد نوشيروان پور

متخصص چشم‌پزشکی

دكتراي حرفه اي پزشكي

سركارخانم دكترآذردخت وظيفه شناس

متخصص چشم‌پزشکی

دكتراي حرفه اي پزشكي

سركارخانم دكترزهرانظام دوست

فلوشیپ ویتره و رتین

متخصص چشم‌پزشکی

جراحان گوش و حلق و بيني

جناب آقاي دكتر محمدعلي پور

متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

دكتراي حرفه اي پزشكي

جراحان عمومي

جناب آقاي دكتر جلال نژادسنگسري

متخصص جراحي عمومي

دكتراي حرفه اي پزشكي

جناب آقاي دكتررضا پايدار

متخصص جراحي عمومي

دكتراي حرفه اي پزشكي

جناب آقاي دكتر عليرضاگل محمدي

متخصص جراحي عمومي

دكتراي حرفه اي پزشكي

سركارخانم دكتر آخوندي

متخصص جراحي عمومي

دكتراي حرفه اي پزشكي

جراحان ارتوپدي

جناب آقاي دكتربابك برزو

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

دكتراي حرفه اي پزشكي

جناب آقاي دكترمحمدرضا فاخري

متخصصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

دكتراي حرفه اي پزشكي

جناب اقاي دكتراحمددرست گان

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

دكتراي حرفه اي پزشكي

جناب آقاي دكترحميدرضا فراهي

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

دكتراي حرفه اي پزشكي

آقاي دكترافشين حسابي

متخصص جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي)

دكتراي حرفه اي پزشكي

جراحان زنان

سركارخانم دكترسهيلااويسي

متخصص زنان و زایمان

دكتراي حرفه اي پزشكان

سركارخانم دكترسكينه بني فاطمه

تخصص زنان و زايمان

دكتراي حرفه اي پزشكي

جراحان اورولوژي

جناب آقاي دكتر محسن اسلامي

تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

دکترای حرفه‌ای پزشکی

جناب آقاي دكترحميدرضا اكبري گيلاني

فلوشیپ جراحی درون‌بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)

تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

آقاي دكترسيدعليرضامير

فلوشیپ جراحی درون‌بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)

تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی

جناب آقاي دكترمنوچهر الهياري

تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

دکترای حرفه‌ای پزشکی

نماي داخلي مركز جراحي محدود

مسئول فني مركز جراحي محدود

جناب آقاي دكترآقاصالح

دكتراي حرفه اي - پزشكي

ليست بيمه هاي پايه و ساير بيمه هاي تكميلي طرف قرارداد

    مركز جراحي محدود كوثر

    Updated on 2023-12-02T08:31:49+03:30, by super.