ام آر آي

سي تي اسكن

سونوگرافي

راديولوژي

ماموگرافي

سنجش تراكم استخوان

پايگاه دانش مركز تصويربرداري

بخش تصویربرداری دارالشفاء كوثر با رعایت کامل استانداردهای حفاظت در برابر پرتو و برخورداری از پزشکان رادیولوژیست و کارشناسان مجرب در تمامی روزهای هفته، حتی روزهای تعطیل در خدمت بیماران سرپایی و مراجعه‌کنندگان محترم است. این مرکز با بهره گیری از دستگاه های پیشرفته در حوزه های زیر آماده خدمت رسانی است

سي تي اسكن

ام آر آی

سونوگرافي

سنجش تراكم استخوان

ماموگرافي

راديولوژي

پانوركس

ليست بيمه هاي پايه و ساير بيمه هاي تكميلي طرف قرارداد

    مركزتصويربرداري

    Updated on 2023-09-11T09:46:23+03:30, by editor.