ام آر آي

سي تي اسكن

سونوگرافي

راديولوژي

ماموگرافي

سنجش تراكم استخوان

پايگاه دانش مركز تصويربرداري

بخش تصویربرداری دارالشفاء كوثر با رعایت کامل استانداردهای حفاظت در برابر پرتو و برخورداری از پزشکان رادیولوژیست و کارشناسان مجرب در تمامی روزهای هفته، حتی روزهای تعطیل در خدمت بیماران سرپایی و مراجعه‌کنندگان محترم است. این مرکز با بهره گیری از دستگاه های پیشرفته در حوزه های زیر آماده خدمت رسانی است

سي تي اسكن

بنردستگاه-ام-آر-آيي

ام آر آی

بنردستگاه سي تي اسكن

سونوگرافي

4

سنجش تراكم استخوان

5

ماموگرافي

6

راديولوژي

3

پانوركس

7

ليست بيمه هاي پايه و ساير بيمه هاي تكميلي طرف قرارداد

مركزتصويربرداري

Updated on 2022-07-11T09:58:50+00:00, by editor.