دارالشفاء در يك نگاه

 در سايه الطاف  خداوند متعال و عنايات حضرت عبدالعظيم حسني عليه السلام و در پرتو دورانديشي حضرت آيت الله محمدي ري شهري توليت آستان مقدس در راستاي تداوم توسعه خدمات فرهنگي واجتماعي و به منظور فراهم آوردن امكانات مناسب درماني براي زائران ، مجاوران و ارادتمندان اين امامزادگان واجب التعظيم عليه السلام ، مركز درماني دارالشفاء كوثر در سال 1383 در جوار حرم مطهر افتتاح شد تا اولين گام در راه برآوردشدن آرزويي  بزرگ كه داشتن يك مركز درماني خيريه براي خدمات رساني به مسلمانان داخل و خارج از كشور و جهت ارائه خدمات بهداشتي و درماني مردم محروم منطقه و نيز ارائه خدمات درماني به پرسنل آستان مقدس در فضايي قابل قبول برداشته شود .

اين مركز درماني درمكاني به مساحت 6500 متر مربع و در چهار طبقه احداث شده است. اعضای محترم هیئت امناء و هیئت مدیره درمانگاه به شرح زیر می باشد:اعضای محترم هیئت امنای دارالشفاء

جناب آقای دکتر پور نجاتی

رئیس محترم هیئت امناء

جناب آقای شریعتمداری

عضو محترم هیئت امناء

جناب آقای علی اکبریان

عضو محترم هیئت امناء

جناب آقای سلطان شیرازی

عضو محترم هیئت امناء

جناب آقای دکتر میر اسماعیلی

عضو محترم هیئت امناء

جناب آقای دکتر معیری

عضو محترم هیئت امناء

جناب آقای دکتر عارف

ریاست دارالشفاء, عضو محترم هیئت امناء

جناب آقای محمودی

دبیر محترم هیئت امناءاعضای محترم هیئت مدیره دارالشفاء

جناب آقای علی اکبریان

رئیس محترم هیئت مدیره

جناب آقای دکتر عارف

ریاست دارالشفاء, عضو محترم هیئت مدیره

جناب آقای دکتر میر اسماعیلی

عضو محترم هیئت مدیره

جناب آقای دکتر فرنقی

عضو محترم هیئت مدیره

جناب آقای محمودی

دبیر محترم هیئت مدیره

جناب آقای حسین محمدی نیک

عضو محترم هیئت مدیره

درباره دارالشفاء

Updated on 2016-10-30T11:57:19+00:00, by super.